Thoả thuận

I/ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ Nền tảng:

1.1 Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ Nền tảng:

Sử dụng dịch vụ Nền tảng theo chất lượng và các nội dung của bản thỏa thuận.

Bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của mình gây ra cho doanh nghiệp Nền tảng nếu gây thiệt hại.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin truyền, đưa, lưu trữ trên Nền tảng.

Không được sử dụng Nền tảng của doanh nghiệp Nền tảng để kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Nền tảng.

Tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng, nội quy, quy chế và thời gian hoạt động của Nền tảng.

Không được kinh doanh lại các dịch vụ Internet dưới bất kỳ hình thức nào.

Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật và thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Nền tảng.

Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Nền tảng.

Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên Nền tảng, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

 

1.2. Quyền của người sử dụng dịch vụ Nền tảng:

Lựa chọn doanh nghiệp Nền tảng để sử dụng dịch vụ Nền tảng

Yêu cầu doanh nghiệp Nền tảng cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Nền tảng

Từ chối sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ Nền tảng

Được bảo đảm bí mật thông tin riêng. Những thông tin mà người sử dụng cung cấp, Vinipr sẽ chỉ sử dụng để kiểm soát hoạt động trên website, sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác khi chưa có sự đồng ý của người sử dụng, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Được sử dụng các dịch vụ trên Nền tảng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

 

II/ Quyền của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Nền tảng:

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ Nền tảng này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của người sử dụng mà không cần sự đồng ý của người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng;

Đối với mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ Vinipr, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng dịch vụ cũng như sẽ đề nghị cơ quan chức năng truy tố Người sử dụng trước pháp luật nếu cần thiết;

Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, Vinipr có quyền sử dụng những thông tin mà Người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật;

 

Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm đăng tải được quy định tại Thỏa thuận này, Vinipr có quyền tắt ngay lập tức các nội dung đang được phát sóng, chia sẻ, đăng tải bởi Người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người sử dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của Người sử dụng khác, Vinipr sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm Vinipr có quyền tắt ngay lập tức các nội dung đang được chia sẻ, đăng tải bởi Người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người sử dụng vi phạm. Chúng tôi có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tùy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của Vinipr là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.

 

III/ Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận:

Người sử dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng Nền tảng thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng:

Nhắc nhở, cảnh cáo: Đối với hành vi vi phạm quy định của Vinipr về thể thức, vị trí, chủ đề của bài viết; nội dung rác, nội dung quảng cáo, nội dung ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức khác hoặc có hành vi khác xâm phạm quyền và lợi ích của Vinipr: Ban Quản trị có quyền xóa, chuyển chuyên mục, lọc bỏ nội dung quảng cáo, thay từ ngữ không phù hợp, tạm ngừng hiển thị chờ kiểm duyệt tùy theo mức độ vi phạm. Đồng thời, Thành viên đó sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo (vi phạm lần đầu) hoặc bị áp dụng hình thức khóa tài khoản tạm thời (07 ngày) hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn (vi phạm lần thứ ba);

Khóa tài khoản tạm thời: Ban Quản trị đảm bảo sự kiểm duyệt bài mới, ẩn các bài không phù hợp hay tạm thời khoá nick các Thành viên spam các tin tức quảng cáo, nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cho diễn đàn và để không ảnh hưởng tới hoạt động của các Thành viên khác;

Khóa tài khoản vĩnh viễn: Đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật về nội dung cấm đăng tải, chia sẻ, trao đổi trên Nền tảng: Ban Quản trị Vinipr có quyền khóa, xóa ngay lập tức bài đăng mà không cần thông báo. Đồng thời, Thành Viên đó sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo (vi phạm lần đầu) hoặc bị áp dụng hình thức khóa tài khoản tạm thời (07 ngày hoặc 15 ngày) hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn (vi phạm lần thứ hai hoặc lần thứ ba);

Trường hợp hành vi vi phạm của Người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Vinipr sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý;

Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn;

Các hình thức xử phạt:

  • Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 7 ngày
  • Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 15 ngày
  • Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản vĩnh viễn.

 

3.1. Hình thức xử phạt 3, khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

Người sử dụng có hành vi lợi dụng Vinipr nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chát… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề văn hóa hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng chia sẻ, đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc chia sẻ, đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm;

Thông tin cá cược, cờ bạc: lợi dụng Vinipr người dùng chia sẻ, đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;

Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác;

Phá hoại hệ thống nền tảng của Vinipr: Thành viên lợi dụng việc sử dụng dịch vụ để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại dịch vụ hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat;

Sử dụng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

 

3.2. Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 15 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các kênh khác của Vinipr để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm;

Chia sẻ, đăng tải video, âm thanh, hình ảnh có tính chất khiêu dâm, dung tục, khiêu gợi;

Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc kích động người khác quấy nhiễu;

Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo bang, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân;

Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

 

3.3. Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 7 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác;

Lôi kéo cộng đồng thành viên tham gia Phòng cộng đồng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.

 

IV/ Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin trên Nền tảng:

Việc chia sẻ các thông tin, hình ảnh,…trên Vinipr hoàn toàn có thể gặp phải các rủi ro, nguy hiểm (Các rủi ro này có thể là mất dữ liệu thông tin, bị sao lưu thông tin bởi các thành viên khác,…). Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro đó khi chia sẻ các thông tin, hình ảnh này.

Người dùng khi cung cấp thông tin trên môi trường mạng internet nói chung và trên trang Vinipr nói riêng cần thận trọng với thông tin mình cung cấp (thông tin về tên, tuổi, địa chỉ, chứng minh thư nhân dân, số thẻ tín dụng, …) vì các thông tin này rất có thể bị lợi dụng như lấy cắp, dùng thông tin cá nhân của người dùng với mục đích khác, …

Vinipr sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên từ việc truy cập hay ngoài việc truy cập được tới Ứng dụng hoặc website này hoặc các trang liên kết. Vinipr và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc Người sử dụng sử dụng dịch vụ, từ nội dung mà Người sử dụng gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên Ứng dụng hoặc website, việc Người sử dụng vi phạm, việc Người sử dụng vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc việc Người sử dụng vi phạm luật pháp hiện hành

Chúng tôi có quyền đơn phương xóa, ngừng hoặc hạn chế việc sử dụng các nội dung do thành viên chia sẻ, đăng tải vi phạm các điều khoản hoặc trái với các quy định của Vinipr. Người sử dụng đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin do thành viên đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính xác thực của thông tin cũng như chúng tôi không kiểm soát cách hành xử trong cũng như ngoài Ứng dụng hoặc website của thành viên

Trên website của Vinipr xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Vinipr. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm.Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Vinipr sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang Vinipr

Vinipr mong muốn trở thành sân chơi trực tuyến bổ ích, công bằng và hợp pháp. Vì vậy, nếu Người sử dụng phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các thỏa thuận trên, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua link Báo vi phạm hoặc gửi email về bộ phận kỹ thuật nghiệp vụ của chúng tôi

Nếu có khiếu nại về nội dung bị xem là vi phạm, vui lòng gửi email giải trình cho admin hoặc gọi tới tổng đài hoặc gọi trực tiếp cho người chịu trách nhiệm chính nội dung thông tin

Các quy định này cùng với Quy định quyền riêng tư được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa Người sử dụng và Vinipr về việc Người sử dụng sử dụng dịch vụ do Vinipr cung cấp. Việc Vinipr không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định sẽ không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó.

 

V/ Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

Vinipr thiết lập một cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhằm tạo ra một cơ chế rõ ràng, tránh những tranh chấp có thể xảy ra, có khung và biện pháp xử lý hiệu quả. Cụ thể:

1, Khi người sử dụng đăng ký tạo tài khoản và được Vinipr cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ của Vinipr thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2, Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Quy chế sử dụng tài khoản Vinipr này hoặc thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác phải được đệ trình trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và bồi thường được đăng tải trên website Vinipr.vn.

3, Vinipr chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

4, Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Vinipr sẽ căn cứ theo hệ thống để giải quyết. Theo đó, Vinipr sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của Vinipr là quyết định cuối cùng.

5, Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.